ผอมได้ไม่ต้องอด 5 เมนูที่ยิ่งกินยิ่งผอม แถมดีต่อสุขภาพด้วย

ระบบเผ าผล าญ หรือ Metabolism เป็นระบบสำคัญภายในร่างกายที่ทำหน้าย่ อยอาหารหรือสา รอาหารที่ร่างกายได้รับเข้าไป เพื่อนำเอ าส ารอาหารเหล่านั้นไปใช้เป็นพลังงานตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย ในแต่ละคนนั้นจะมีระบบเผ าผลา ญที่แต กต่า งกันออกไป บ้างก็เผ าผล าญง่าย บ้างก็เผ าผ ลาญยาก และระบบนี้เองทำให้ร่างกายของสาวๆ ไ ม่เกิดไขมั นสะสม จนทำให้หุ่นดีในช่วงวัยสาวได้ง่าย

แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อคนเรามีอายุที่มากขึ้น ระบบเผ าผล าญก็เริ่มแ ย่ลง การเผ าผลา ญไ ม่เป็นไปเต็มที่เท่าสมัยสาวๆ อีกแล้ว แต่ไ ม่ต้องกังวล เพราะวันนี้เราจะมาเผยเคล็ ดลั บที่จะช่วยกระตุ้ นระบบเผ าผ ลาญให้กลับมาอีกครั้ง บอกเลยไ ม่อ้ วนแน่นอน แม้จะกินเยอะก็ตาม

1 มื้อเช้าช่วยได้

เชื่ อว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินคำว่า “มื้อเช้า คือ สิ่งสำคัญ” เพราะนอกจากจะช่วยให้เรามีแร งในการทำงานตลอดทั้งวันแล้ว ยังเป็นตัวจุดระบบเผ าผลา ญให้สามารถทำงานได้ดีตลอดทั้งวันอีกด้วย ฉะนั้นการได้กินอาหารเช้าที่มีประโยชน์ ย่อมทำให้น้ำหนักของคุณลดลงและห่างไกลจากโร คอ้ วนได้มากขึ้นแน่นอน

2 เลือกกินโปรตี น

โปรตี นเป็นสา รอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายสูง นอกจากจะช่วยซ่อ มแซ มร่างกายให้สมบูรณ์แล้ว ยังเพิ่มมวลกล้ามเ นื้อให้แข็ งแร ง และทำให้ระบบเผ าผลา ญร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับอาหารที่มีโปรตี นสูงอย่างเช่น อ กไก่ ไ ข่ขาว เนื้ อแดง ปลา หรือเต้ าหู้ ซึ่งเมนูทั้งหมดนี้สามารถเลือกกินได้ตลอดทั้งวันอย่างเหมาะสม

3 ดื่มน้ำบ่อยๆ

น้ำเป็นตัวช่วยสำคัญสำหรับผู้ที่อยากลดน้ำหนัก เพียงแค่ดื่มน้ำให้ถึง 8 แก้วต่อวัน โดยเลือกจิบให้เพียงพอตลอดทั้งวัน ก็จะทำให้ระบบเผ าผล าญทำงานได้ดี ผิวพรรณเปล่งปลั่ง และทำให้ร่างกายสดชื่น ตื่นตัวพร้อมตลอดทั้งวันนั่นเอง

4 กินให้น้อยลง แต่กินให้บ่อยขึ้น

การอดอาหารไ ม่ได้ทำให้ผอ มลง ตรงกันข้าม การกินอาหารให้บ่อย และกินให้อิ่ม กลับจะช่วยทำให้ลดน้ำหนักได้สำเร็จยิ่งกว่า โดยคุณควรจัดสรรปริมาณสัดส่วนอาหารให้พอดี หรือควรกินเท่าเดิม แต่ให้แบ่งอาหารออกเป็นหลายมื้อ เช่น วันละ 4-6 มื้อ ก็จะสามารถทำให้คุณผอมลงได้ง่ายแล้ว แถมยังช่วยควบคุมความหิวระหว่างวันได้อย่างดีเยี่ยมอีกด้วย

5 กินอาหารรสจัด

อาหารที่มีรสชาติเผ็ดนั้น เป็นตัวกระตุ้ นสำคัญที่จะทำให้ระบบเผ าผลา ญทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากได้กินบ้างก็จะช่วยทำให้อาหารมีรสชาติดีขึ้น และยังผ อมลงง่าย เนื่องจากความเ ผ็ดร้ อนจะช่วยกระตุ้ นระบบเ ผาผล าญภายในร่างกายนั่นเอง

ที่มา sanook

Facebook Comments Box