แม่น้ำหนึ่งเข้ากร าบหลวงพ่อ

แม่น้ำหนึ่งเข้ากร าบหลวงพ่อใกล้เข้ามาแล้วสำหรับการประกาศร างวัลประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

สำหรับเลขแ ม่น้ำหนึ่งที่มีคนแห่ติ ดต ามกันเป็นจำนวนมาก

ซึ่งในรอบที่ผ่ านมาเลขทะเบี ยนป้ายแดงเข้าเต็มๆ
และเล ขที่แ ม่น้ำหนึ่งบอกเลยว่ามาแน่ๆ นั่นก็คือ 7 นั่นเอง และก็มาจริงๆจ้

ซึ่งในรอบที่ผ่ านมาเลขทะเบี ยนป้ายแดงเข้าเต็มๆ
และเล ขที่แ ม่น้ำหนึ่งบอกเลยว่ามาแน่ๆ นั่นก็คือ 7 นั่นเอง และก็มาจริงๆจ้า

VDO แม่น้ำหนึ่งเข้ากร าบหลวงพ่อ

Facebook Comments Box